Temari

El curs

 1. Engegant, programant debugant
 2. Explicació de la PCB per seguir el curs
 3. SWDIO i printf
 4. E/S mapejada a memòria
 5. GPIOs
 6. Interrupcions
 7. Codi C per ISR
 8. Timers
 9. PWM
 10. Com és de ràpid un microcontrolador?
 11. Tipus de dades
 12. Watchdog
 13. ADC
 14. DAC
 15. Port sèrie
  1. Sèrie i USB: CP2102
 16. SPI
 17. I2C
 18. Documentant el codi
 19. DMA
  1. DMA 2a part
 20. RTOS
  1. Tasques
  2. Semàfors
  3. Cues
  4. Mutex
 21. Una aplicació completa
 22. Stack de les tasques en FreeRTOS
 23. Baix consum
  1. Modes de baixa energia
  2. Un timer de baix consum
  3. Baix consum en RTOS
 24. CMSIS
 25. Inicialització del microcontrolador
 26. Detectant errors greus
 27. C vs C++
 28. Empaquetant estructures

Receptes

Anuncis