Tipus de dades

El llenguatge C, que és el que fem servir majoritàriament quan programem sistemes encastats, és un llenguatge tipat estàtic. Això vol dir que a cada variable cal definir-la abans de fer-la servir i explicitar quin tipus te. Els tipus de dades de C tenen un petit problema, i és que no estan fixats per l’standard. […]

Read More Tipus de dades

Comunicant ISRs i l’ús de “volatile”

A l’exemple que hem vist sobre el PWM, calia modificar un variable global dins de dues ISRs. Aquesta variable es definia així: volatile uint32_t pwm_value = PWM_FREQ/6; Que tot és més o menys normal, però apareix la paraula reservada volatile. Aquesta paraula reservada també apareixia quan parlàvem de la E/S Mapejada a memòria. Aquesta paraula reservada serveix per […]

Read More Comunicant ISRs i l’ús de “volatile”