DMA, segona part

A l’exemple anterior hem vist una aplicació senzilla del DMA on tant sols movíem dades d’un buffer a memòria a un altre. Una altra aplicació del DMA és transferir dades cap o des de un perifèric cap a memòria sense que el processador ho hagi de fer. Un exemple és fer servir el DMA per […]

Read More DMA, segona part

Port sèrie

El port sèrie es encara un dels ports d’entrada i sortida més comuns de trobar en un microcontrolador i en un sistema encastat. Encara avui multitud de dispositius fan servir aquest port per rebre o enviar dades i, per tant, els microcontroladors acostumen a portar uns quants d’aquests ports disponibles. De fet, la majoria de […]

Read More Port sèrie