Port sèrie

El port sèrie es encara un dels ports d’entrada i sortida més comuns de trobar en un microcontrolador i en un sistema encastat. Encara avui multitud de dispositius fan servir aquest port per rebre o enviar dades i, per tant, els microcontroladors acostumen a portar uns quants d’aquests ports disponibles. De fet, la majoria de […]

Read More Port sèrie