C vs C++ en sistemes encastats

En aquest blog s’ha treballat exclusivament en llenguatge C (versió C99) i no s’ha parlat res de C++. Anem a fer-ho ara en aquest capítol. La discussió sobre usar o no C++ en sistemes encastats deu ser tant antiga com l’aparició d’aquest llenguatge orientat a objectes. Si bé als seus inicis el llenguatge presentava força […]

Read More C vs C++ en sistemes encastats

Port sèrie

El port sèrie es encara un dels ports d’entrada i sortida més comuns de trobar en un microcontrolador i en un sistema encastat. Encara avui multitud de dispositius fan servir aquest port per rebre o enviar dades i, per tant, els microcontroladors acostumen a portar uns quants d’aquests ports disponibles. De fet, la majoria de […]

Read More Port sèrie