Fent servir un analitzador lògic

Sovint ens cal comprovar que els senyals que estem generant en el nostre sistema son bones en quant a temps i format. Per comprovar-ho podem fer servir un aparell ben senzill i útil: l’analitzador lògic. Un analitzador lògic conté una sèrie d’entrades que les connectem a les senyals que volem analitzar i ens permet visualitzar […]

Read More Fent servir un analitzador lògic

PWM

El PWM o Pulse Width Modulation (Modulació per amplada dels polsos) és una tècnica per aconseguir controlar la potència subministrada a un dispositiu mitjançant un senyal digital. Simplificant, fent que un senyal digital (‘1’ o ‘0’) estigui més o menys estona a ‘1’ aconseguim controlar la potència que rep el dispositiu a la sortida. Aquest tipus […]

Read More PWM