DMA

El DMA (Direct Memory Access) és un dispositiu present a la majoria de microprocessadors. Aquest dispositiu s’encarrega de fer transferències de dades entre dispositius sense que la CPU intervingui. Per què es fa servir? Doncs perquè sovint cal transferir quantitats importants de dades entre dues parts de la memòria, o anar transferint dades d’un dispositiu […]

Read More DMA

E/S mapejada a memòria

En la majoria de microcontroladors actuals, i els Cortex-M també, els perifèrics d’entrada sortida disponibles estan mapejats a la memòria. Això vol dir que cada un dels perifèrics està al mateix mapa de memòria del microprocessador, de manera que per accedir al perifèric només cal accedir a una regió concreta de la memòria.

Read More E/S mapejada a memòria