Comunicant ISRs i l’ús de “volatile”

A l’exemple que hem vist sobre el PWM, calia modificar un variable global dins de dues ISRs. Aquesta variable es definia així: volatile uint32_t pwm_value = PWM_FREQ/6; Que tot és més o menys normal, però apareix la paraula reservada volatile. Aquesta paraula reservada també apareixia quan parlàvem de la E/S Mapejada a memòria. Aquesta paraula reservada serveix per […]

Read More Comunicant ISRs i l’ús de “volatile”