Rellotges de Temps Real (RTC)

Un altre perifèric que acostumem a trobar als microcontroladors actuals és una mena de Timer una mica especial. Habitualment aquests perifèrics serveixen per tenir un control de temps en segons i/o un calendari, enlloc de temps molts més curts de mil·lisegons o microsegons com els Timers que ja hem vist. Aquest tipus de perifèrics acostumen […]

Read More Rellotges de Temps Real (RTC)

Documentant el codi

Un tema recurrent en temes d’enginyeria del software és com documentar el codi font que es desenvolupa per tal d’afavorir, sobretot, el manteniment del codi durant el temps i algú altre (o nosaltres mateixos) haguem de modificar, re-uilitzar o arreglar algun problema. No farem aquí una discussió sobre els beneficis de documentar, quan fer-ho, etc. […]

Read More Documentant el codi

El bus I2C

Quan parlem de busos per comunicar dispositius i sensors amb un microcontrolador, el bus I2C és un dels primers que venen al cap (l’altre és el bus SPI). Presentat per Philips fa una pila d’anys, ha acabat sent un dels dos busos standard de facto per comunicació interPCBs (l’altre és l’SPI). És un bus multi-master […]

Read More El bus I2C

RTOS: Cues

Si a l’entrada anterior hem vist com es maneguen els semàfors, ara els toca el torn a les cues. Hem vist que els semàfors son útils per sincronitzar tasques i per protegir zones d’exclusió mútua, però no ens donen cap solució senzilla per enviar informació o dades d’una tasca a una altra. Aquesta comunicació és […]

Read More RTOS: Cues

Sistema Operatiu en Temps Real

En el Firmware per sistemes encastats que hem vist fins ara es basen en un bucle infinit on es van executant les tasques senzilles a fer. Això acostuma a ser prou bo per sistemes senzills, com ara llegir d’un ADC i decidir alguna cosa, o actuar sobre una sortida segons el valor d’un sensor, etc. […]

Read More Sistema Operatiu en Temps Real

ADC

Un perifèric força habitual en els microcontroladors actuals és l’ADC (Analog to Digital Converter). Aquesta part de HW el que fa és llegir un senyal analògic (un voltatge) i convertir-lo a un valor digital (un número). Com ho fa i quins tipus hi ha (n’hi ha forces) no entra en aquest curs i podeu consultar […]

Read More ADC

Watchdog

En els microcontroladors actuals tenim un perifèric amb un funcionament força peculiar. Quan s’activa el Watchdog, aquest comença a comptar un cert període de temps, i si no “s’alimenta”, ens reiniciarà tot el sistema. I per què volem un perifèric que ens reinici el nostre sistema? Doncs per si el nostre FW te algun error i […]

Read More Watchdog

Tipus de dades

El llenguatge C, que és el que fem servir majoritàriament quan programem sistemes encastats, és un llenguatge tipat estàtic. Això vol dir que a cada variable cal definir-la abans de fer-la servir i explicitar quin tipus te. Els tipus de dades de C tenen un petit problema, i és que no estan fixats per l’standard. […]

Read More Tipus de dades