Documentant el codi

Un tema recurrent en temes d’enginyeria del software és com documentar el codi font que es desenvolupa per tal d’afavorir, sobretot, el manteniment del codi durant el temps i algú altre (o nosaltres mateixos) haguem de modificar, re-uilitzar o arreglar algun problema. No farem aquí una discussió sobre els beneficis de documentar, quan fer-ho, etc. […]

Read More Documentant el codi