DMA, segona part

A l’exemple anterior hem vist una aplicació senzilla del DMA on tant sols movíem dades d’un buffer a memòria a un altre. Una altra aplicació del DMA és transferir dades cap o des de un perifèric cap a memòria sense que el processador ho hagi de fer. Un exemple és fer servir el DMA per […]

Read More DMA, segona part

DMA

El DMA (Direct Memory Access) és un dispositiu present a la majoria de microprocessadors. Aquest dispositiu s’encarrega de fer transferències de dades entre dispositius sense que la CPU intervingui. Per què es fa servir? Doncs perquè sovint cal transferir quantitats importants de dades entre dues parts de la memòria, o anar transferint dades d’un dispositiu […]

Read More DMA