ADC

Un perifèric força habitual en els microcontroladors actuals és l’ADC (Analog to Digital Converter). Aquesta part de HW el que fa és llegir un senyal analògic (un voltatge) i convertir-lo a un valor digital (un número). Com ho fa i quins tipus hi ha (n’hi ha forces) no entra en aquest curs i podeu consultar […]

Read More ADC