Gestor de tasques periòdiques simple

Un model força habitual de tractar el temps d’una forma senzilla és fent ús de tasques programades. Aquestes tasques son funcions que es criden de forma periòdica i realitzen les tasques necessàries per l’aplicació final. Així, podem tenir un codi similar al següent: La funció Registra_tasca() registra la funció que se li passa per a […]

Read More Gestor de tasques periòdiques simple

Baix consum en RTOS

Quan treballem amb un RTOS funcionant en el nostre microcontrolador, hi ha diferents estratègies per aconseguir disminuir el consum energètic. Bàsicament hi ha dues estratègies: Aprofitar la tasca Idle per posar al microcontrolador en un mode de baix consum. Passar a un sistema sense tick (també dit tickless).  Tasca Idle per baix consum L’estratègia més […]

Read More Baix consum en RTOS

Un timer de baix consum

Un mode que es fa servir sovint en sistemes de baix consum és el de tenir un timer configurat per que desperti el sistema cada cert temps. Així per exemple, en un sistema que ha de llegir un sensor cada 30 segons, el timer seria l’únic perifèric en funcionament actiu i estaria configurat per generar […]

Read More Un timer de baix consum