Drivers en multi-tasca

Quan fem servir un dispositiu (I2C, SPI, etc.) en un entorn multi-tasca com és FreeRTOS podem tenir el problema de dos o més tasques accedint simultàniament a un mateix recurs (el mòdul hardware del microcontrolador). És per això que cal escriure els drivers per accedir a dispositius d’una manera especial quan treballem en entorns multi-tasca. […]

Read More Drivers en multi-tasca

Comparant temps de resposta

En aquesta entrada valorarem els temps de resposta mesurats en els tres mecanismes de comunicació entre esdeveniments i tasques, que son els semàfors, les grups d’esdeveniments i les notificacions directes. A la taula següent es resumeixen aquestes mesures i a les figures es veuen les mesures fetes amb l’oscil·loscopi. Com es pot comprovar, el mecanisme […]

Read More Comparant temps de resposta

Notificacions a tasques

Les notificacions a tasques (en anglès Direct to Task Notifications) son un mecanisme propi de FreeRTOS similar a les cues, semàfors i mútex però més simple i, en alguns casos, més eficient (aquest mecanisme pot ser fins a un 45% més ràpid que un mecanisme basat en un semàfor binari). Si bé els mecanismes introduïts […]

Read More Notificacions a tasques

Grup d’esdeveniments

A més dels mecanismes ja explicats, i que son els més típics en la comunicació i sincronització entre tasques, FreeRTOS ens proporciona un mecanisme que permet bloquejar o desbloquejar una o vàries tasques segons succeeixi un o varis esdeveniments. Aquest mecanisme es diu Event Groups i permet que una o vàries tasques defineixen a quins […]

Read More Grup d’esdeveniments

Interrupcions a FreeRTOS

FreeRTOS deixa el maneig de les interrupcions a mans del desenvolupador, demanant unes certes condicions. Cal tenir en compte que les interrupcions són esdeveniments totalment asíncrons i imprevisibles i que prenen el control de forma automàtica. Això fa que mentre està funcionant una ISR el kernel del Sistema Operatiu no es pot executar i que, […]

Read More Interrupcions a FreeRTOS

Usant el watchdog en un RTOS

Quan es treballa en un entorn amb un RTOS, cal estudiar bé com fer servir el watchdog. La primera pensada pot ser d’afegir les crides per alimentar el watchdog a cada una de les tasques com si fossin mini-aplicacions individuals. Aquesta aproximació, però, faria que el sistema mai es reiniciï encara que una tasca deixi […]

Read More Usant el watchdog en un RTOS

Baix consum en RTOS

Quan treballem amb un RTOS funcionant en el nostre microcontrolador, hi ha diferents estratègies per aconseguir disminuir el consum energètic. Bàsicament hi ha dues estratègies: Aprofitar la tasca Idle per posar al microcontrolador en un mode de baix consum. Passar a un sistema sense tick (també dit tickless).  Tasca Idle per baix consum L’estratègia més […]

Read More Baix consum en RTOS